Условия за ползване

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите Условия уреждат отношенията между „СНД Кепитал“ АД, наричано по-долу „Дружеството“, и всяко лице, наричано по-долу Потребител, което ползва интернет страницата на Дружеството www.imotikon.bg /по-надолу“сайта“/.

2. Дружеството предоставя информацията от публикуваните в сайта оферти за предлагане и търсене на недвижими имоти. Потребителите, които достъпват сайта, са от категорията нерегистрирани, които ползват сайта и офертите, обявени в него, като информация или такива, които предоставят ограничен обем данни, вкл. лични, при предлагане на собствен недвижим имот. За защита на предоставените от потребителите лични данни, дружеството е публикувало на сайта си Политика за защита на личните данни

3. При ползване на интернет страницата www.imotikon.bg, потребителят се задължава да спазва следните изисквания:

  • Да не изпраща търговски, рекламни текстове и/или изображения;
  • Да не изпраща нецензурни, обидни, клеветнически, заплашителни или други текстове и/или изображения, накърняващи честта и достойнството на други потребители, на служителите на дружеството или накърняващи доброто име на Дружеството;
  • да не извършва всякаква дейност, налагаща неразумни или несъразмерни натоварвания на структурата на сайта.

4. Забранено е създаването на връзки към този сайт без изричното писмено съгласие на Дружеството. Връзките към него не трябва да използват техники, които да представят съдържанието му като свързано с потребителя или негова организация. Забранено е вмъкването на лого или друг знак на търговска марка като част от връзка към този сайт без изричното писмено съгласие на Дружеството.

5. Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, или използвани за каквито и да е било търговски цели без изричното съгласие на Дружеството.

6. Ползването на интернет страницата www.imotikon.bg е безплатно.

7. В случай, че не приемате настоящите Условия за ползване на интернет страницата на Дружеството и Политиката за защита на личните данни, моля не използвайте сайта, защото това ще се счита за израз на съгласие с посочените изисквания.

8. Дружеството си запазва правото да променя настоящите Условия – те са обновени за последен път на 14.05.2018 г.

9. С приемането на настоящите общи условия Потребителят потвърждава, че е отговорен за формата, съдържанието и точността на всяка информация, поместена от него на сайта www.imotikon.bg и декларира, че всички публикувани от него обяви са за действително съществуващи и актуални.

10. За целите на настоящите Общи условия "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите от сайта.

"УСЛУГА/и" на сайта включва: достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта.

ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА ИНФОРМАЦИЯ

1. Сайтът www.imotikon.bg предоставя информационен масив с електронни записи – оферти за предлагане на недвижими имоти за продажба, замяна и наемане, за учредяване на вещни права върху недвижими имоти и учредяване право на строеж върху недвижими имоти срещу пазарно обезщетение, продажба на търговски дружества, в активите на които са включени недвижими имоти, както и обяви за търсене на недвижими имоти за покупка, наемане, учредяване право на строеж срещу обезщетение и други законосъобразни сделки с недвижими имоти. Офертите за предлагане включват презентация чрез текст, снимков материал и други сканирани графични изображения, като например скици, разпределения и др. подобни.

2. Сайтът www.imotikon.bg предоставя и корпоративна информация за търговското дружество, неговия запазен знак (лого), неговия екип, местоположение, контакти, предоставяни услуги срещу заплащане и други материали в текстови, снимков и графичен вид, свързани с предмета на дейност на дружеството.

3. Критериите за търсене на информация за конкретен недвижим имот или група такива, начините, по които информацията е профилирана и изложена, нейното съдържание, визия и възможност за ползването на тази информация е част от корпоративната практика на дружеството за предлагане и търсене на недвижими имоти в интернет пространството. Тази практика може да бъде развивана или променяна в зависимост от актуалните тенденции на пазара на недвижимите имоти.

4. Цялата информация от корпоративната база данни на Дружеството, публикувана на сайта, е собственост на същото търговско дружество. Информацията постъпва от брокерите на Дружеството и от клиентите.

ІІІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ОФЕРТИ, ПУБЛИКУВАНИ В САЙТА

1. Дружеството предоставя достатъчна като обем информация за предлаганите недвижими имоти за покупка, наемане или друг вид сделка на всички заинтересовани лица, включително и на други професионални посреднически агенции за недвижими имоти.

2. Разрешено е отпечатването и съхраняването на копие на съдържанието и функционалността на този сайт единствено и само за вътрешна употреба, при условие, че съдържанието не се изменя по никакъв начин. Всяко друго копиране, изменение, възпроизвеждане и разпространение на информацията от този сайт (независимо за вътрешни цели или не и независимо с търговска цел или не) е забранено.

3. При проявен интерес от конкретна оферта или група такива, брокерите на дружеството предоставят максимално пълна информация за обекта, неговите характеристики и цена, без да предоставят лични данни и координати за връзка със собствениците на имота.

4. Предоставеното съдържание на офертите, публикувани в базата данни на сайта, са актуални и подробни, с изключение на случаите, в които собствениците на имоти не са уведомили своевременно или умишлено Дружеството, че съответният обект е продаден или отдаден под наем. В тези случаи, Дружеството не носи отговорност.

5. Дружеството може да променя всяка информация на този сайт по всяко време без предупреждение с цел актуалност и пълнота на същата.

ІV. ИЗПОЛЗВАНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО СЪБИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Използвайки сайта www.imotikon.bg потребителят дава съгласието си Дружеството да използва и съхранява бисквитки на неговото устройство и да предоставя такива на трети страни, за да може да осигури достъп до сайта и електронните услуги, които той предоставя, за следене на продажбени данни и посещаемост на сайта. Във всеки един момент може да оттеглите съгласието си за съхраняване на бисквитки, както и да ги изтриете. Всички съвременни браузъри предоставят възможност да спрете съхраняването на бисквитки като за целта може да направите съответните настройки в браузъра. Ако регистриран потребител реши да спре съхраняването на бисквитки, той може да няма достъп или да не може да се възползва в пълен обем от функционалностите на www.imotikon.bg. Моля за повече информация, запознайте се сполитиката на бисквитките тук: www.imotikon.bg/biskvitki.

2. Както много други компании, и Дружеството използва Google Analytics, за да наблюдава трафика на сайта му и сайтовете на неговите клиенти. За целта на всеки клиент се създава акаунт, който е само за този конкретен сайт. От акаунтите Google Analytic се генерират уникални проследяващи кодове наричани Analytics traking code, които се поставят в HTML кода на сайта, след което може да се проследи поведението на потребителите на сайта.

Може да се използва цялата тази информация за изготвяне на отчети, които да помогнат за подобряване на уеб сайта на Дружеството. Бисквитките събират информация в анонимна форма, включително броя посетители на уеб сайта, от кой сайт са дошли на сайта на Дружеството и страниците, които са посетили. Информацията, генерирана от тези бисквитки, и текущият ви IP адрес ще бъдат прехвърлени от браузъра на Клиентите към Google и ще бъдат съхранени от Google на сървъри в Съединените щати и други страни. Google ще използва тази информация от името на Дружеството с цел оценяване на начина, по който се използва сайта, както е описано по- горе. IP адресът, получен чрез Google Analytics, няма да бъде свързван с другите данни, съхранявани от Google. За повече информация за данните, събирани чрез Google Analytics, посетете http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

3. www.imotikon.bg може да използва услугата "Conversion Tracking Pixel" на Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, САЩ ("Facebook"). Този инструмент ни позволява да проследяваме действията на потребителите, след като са били пренасочени към уеб сайта на доставчик чрез щракване върху реклама във Facebook. Благодарение на това можем да записваме ефикасността на рекламите във Facebook за статистически цели и проучвания на пазара. От акаунта на сайта във Facebook се генерират уникални проследяващи кодове, наричани Facebook pixel, които се поставят в HTML кода на сайта. С Facebook pixel може да създаваме групи с различни интереси и да таргетираме такива, които отговарят на бизнеса на нашия клиент. Събраните данни остават анонимни. Това означава, че не виждаме личните данни на никой отделен потребител. Събраните данни обаче се записват и обработват от Facebook. Facebook може да свързва данните с вашия акаунт във Facebook и да ги използва за собствени рекламни цели в съответствие с Правилата на Facebook за използване на данните, които можете да намерите тук: https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook Conversion Tracking позволява на Facebook и техните партньори да ви показват реклами в и извън Facebook. Освен това, на компютъра ви ще бъде записана бисквитка с такава цел. Само потребители на възраст на 13 години могат да дават разрешение. Щракнете тук, ако искате да отмените даденото от вас разрешение: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences.

4. 4.Повторен маркетинг: www.imotikon.bg може да използва технологията на Google за повторен маркетинг. Тази технология позволява потребителите, които вече са посещавали нашите онлайн услуги и са показали интерес към тях, да виждат целенасочени реклами на уеб сайтовете в мрежата от партньори на Google. По същия начин могат да бъдат адресирани и потребителите, които са подобни на посетителите на нашия сайт. Генерираната от бисквитката информация за използването на уеб сайта ще бъде прехвърлена към Google и съхранена от Google на сървъри в Съединените щати. В случай че IP адресът бъде прехвърлен, последните 3 цифри ще бъдат изтрити. Използването на бисквитки позволява да се анализира поведението на потребителите на уеб сайта, което впоследствие може да послужи за предоставяне на целенасочени препоръки за продукти и реклами на база интересите на конкретния потребител. Ако предпочитате да не получавате целенасочени реклами, можете да забраните използването на бисквитки за такива цели чрез Google, като посетите уеб сайта: https://www.google.com/settings/ads/. Имайте предвид, че Google има собствени правила за защита на данните, които са независими от нашите правила. Не поемаме отговорност за техните правила и процедури. Прочетете правилата за поверителност на Google, преди да използвате нашите уеб сайтове (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).

5. Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.

В Сайта се използват логове със следните цели:

  • За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
  • За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
  • За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
  • За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;
  • Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електронни волеизявления).

V. ОТГОВОРНОСТ

1. Дружеството не гарантира, че www.imotikon.bg ше бъде достъпен непрекъснато без грешки в достъпа и не дава гаранция за получените резултати.

2. Дружеството не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от грешка в системата, прекъсване на достъпа, загуба на информация, дефекти, забавяне на операции, компютърни вируси.

3. Дружеството не носи отговорност за решения, основани на публикуваната информация, нито за нейната актуалност и точност, както и за изпълнение задълженията на трето лице.

4. Дружеството не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

5. Дружеството има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. СЪГЛАСИЕ

1. За да използвате този сайт, трябва да заявите, че приемате настоящите условия. В противен случай няма да имате достъп до услугите на www.imotikon.bg. С влизането в сайта www.imotikon.bg Вие декларирате, че приемате и ще спазвате тези условия. Всеки един потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на системата, считано от първоначалното влизане в сайта.

2. За да ползвате Сайта, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен да сключите договор. Дружеството не носи отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.

3. Във връзка с предоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и www.imotikon.bg посредством електронна поща. Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от www.imotikon.bg в електронна форма.

4. При изтегляне на Презентация от сайта www.imotikon.bg и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява по подразбиране да получава Информационни материали от Дружеството. В този случай Потребителят дава съгласието си за обработването на предоставените от него данни за обратна връзка, като име, телефон или e-mail с цел получавана на информация относно обекти от сайта на Дружеството.

Изпратете ни запитване
Изпрати